Zabrus Ekin Kambur Böceği
(Arpa ve Buğday İçin Zararlıdır)

1-Kültürel Mücadele

 • Ekim nöbeti uygulamak (buğdaygillerin yerine alternatif bir bitki),
 • Nadasa bırakılan tarlaların uygun bir zamanda derince sürülmesi ile yabani
  buğdaygilleri yok etmek,
 • Erken ve tane dökümüne neden olmayacak şekilde tekniğine uygun bir hasat yapmak.

2-Kimyasal Mücadele

 • Tohum İlaçlaması Mibzerde Kullanılır ve En Etkili Yöntemdir.
 • Thiamethoxam 350 g/l
 • İmidacloprid %70
 • Chlorpyrifos-ethyl %25
 • Yüzey İlaçlaması.
 • Lambda Cyhalothrin 50 g
 • Deltamethrin, 120 g/1
 • Alphacypermethrin, 100 g/1

Detaylı Videomuzu İzleyebilirsiniz