Malak Desteği

Destekleme Adı:

Malak Desteklemesi

Başvuru Tarihleri:

Birinci Dönem 01-31/Aralık/2021

İkinci Dönem 01/Temmuz/2022 – 01/Ağustos/2022

Başvuru Yeri:

Üye olmayanlar Sorgun İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne,

Üye olanlar üyesi olduğu birliğe dilekçe ile başvuru yapabilir.

Destekleme Ücret:

250 TL

Başvuru Şartları ve Yapılması Gerekenler:

Malaklar Doğduğu işletmede 4 ay kalmalı

Aşıları tam olmalı (Dişilerde Brucella ve Şap; Erkeklerde şap aşısı )